หน้าแรก
คำราชาศัพท์์

คำสามัญ

ราชาศัพท์

1. กราบ

ทรงกราบ

2. กิน

เสวย

3. คุกเข่า

คุกพระชงฆ์

4. เจิม

ทรงเจิม

5. ชอบ , รัก , เอ็นดู

โปรด

6. ดู

ทอดพระเนตร

7. นั่ง

ประทับ

8. แปรงฟัน

ชำระพระทนต์ , แปรงพระทนต์

9. ยืน

ทรงยืน

10. ระลึกถึง

ทรงระลึกถึง

11. รับศีล , ถือศีล

ทรงศีล

12. เรียน , เขียน , อ่าน

ทรงพระอักษร

13. ล้างเท้า

ชำระพระบาท

14. ล้างมือ

ชำระพระหัตถ์

15. ล้างหน้า

สรงพระพักตร์

16. เล่าเรียน

ทรงเล่าเรียน

17. แล่นเรือใบ

ทรงเรือใบ

18. ศึกษา

ทรงศึกษา

19. สบาย

ทรงพระสำราญ

20. สุขสบาย

ทรงพระเกษมสำราญ

21. อาบน้ำ

สรงน้ำ , สรง


 

 

 

 


Copyright ©2008, Personnel Office. All rights reserved
ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยใต้) ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัํพท์   0-2350-3500 ต่อ 1813 – 1817 , 1819 , 1523  สายตรง 0-2350-3623   โทรสาร   0-2240-1516 , 0-2249-6274
วิทยาเขตรังสิต :  เลขที่ 9/1 หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   0-2902-0299 ต่อ 2810 , 2811  โทรสาร  0-2516-8553